5.4.6.6 Fri tillgång till grovfoder

Du ska ge grisarna fri tillgång till grovfoder av god kvalitet (EU). Bete, hö eller ensilage ska ingå i djurens foderstat (K).

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.