5.4.6.5 Maximalt 15 procent konventionellt foder per dag

Om du ger dina grisar konventionellt foder får det högst utgöra 15 procent av det dagliga foderintaget. (K)