5.4.6.4 Maximalt 5 procent konventionellt foder per år

Du får ge grisar upp till 5 procent konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung fram till den 31 december 2018. Detta gäller enligt EU-kommissionens förlängda undantag. (EU)

Konventionellt foder som inte är av jordbruksursprung, till exempel fiskmjöl, får ingå i foderstaten till grisar (EU). Du får ge upp till 10 procent sådant konventionellt foder, beräknat på det årliga foderintaget (K).

Förutsättningen för att få ge konventionella fodermedel, oavsett ursprung, är att fodermedlen är nödvändiga för att ge en fullvärdig foderstat och att de är tillåtna i ekologisk djurhållning. (EU)

Du ska beräkna foderandelarna per djur och år, inte per besättning och år. För djur med kortare levnadstid än ett år gäller konsumtionen för djurets livstid. (EU)

De konventionella fodermedel som inte är av jordbruksursprung och som är tillåtna framgår av bilaga 1.

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.

EU-kommissionen förväntas besluta om att förlänga det här undantaget till och med 31 december 2020. Från 1 januari 2021 gäller sedan den nya EU-förordningen för ekologisk produktion. Aktuell information finns på www.krav.se och www.sjv.se.