5.4.6.1 Självförsörjningsgrad för grisar

Till en viss grad ska du producera fodret på din egen gård, eller i samverkan med en annan gård. Självförsörjningsgraden för grisar ska vara minst 50 procent. (K)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.