5.4.5.3 Grisars ät-, ligg- och gödslingsplats

Du ska se till att grisar inomhus har tillgång till en avskild liggplats med djupströ och ett separat gödslingsutrymme. De ska också ha en väldefinierad ätplats. Utrymmet ska vara luftigt och så pass stort att alla djur kan äta samtidigt eller vila samtidigt, utan att börja konkurrera. Grisar som får fri tillgång till kraftfoder behöver inte kunna äta alla samtidigt, men du ska se till att det finns tillräckligt med ätplatser så att alla grisar ges möjlighet att äta utan trängsel och konkurrens. (K)