5.4.5.2 Stallbyggnader för grisar

Om du bygger nytt stall för grisar eller nyetablerar grisproduktion ska byggnaden planeras och sektioneras för bästa möjliga smittskydd. (K)