5.4.5.1 Mått i stallar för grisar

Det utrymme inomhus och utomhus som alltid ska vara tillgängligt för djuren finns specificerat i tabell 3. För detaljer som inte anges i KRAVs regler gäller minimimått enligt svenska djurskyddsbestämmelser. (K)

Utrymmeskraven är miniminivåer. Funktionskraven kan göra att större ytor behövs i ditt stall.

Tabell 3. Utrymme inomhus och i rastgård för grisar

 Det utrymme inomhus och utomhus som alltid ska vara tillgängligt för djuren finns specificerat i tabell 3. För detaljer som inte anges i KRAVs regler gäller minimimått enligt svenska djurskyddsbestämmelser. (K)
Utrymmeskraven är miniminivåer. Funktionskraven kan göra att större ytor behövs i ditt stall.
Tabell 3. Utrymme inomhus och i rastgård för grisar
Levande vikt (kg) Minsta utrymme inomhus
(m2 per djur)
Minsta utrymme utomhus
(i rastgård, inte betesmark)
(m2 per djur)
Sinsugga, dräktig gylta 2,5 (SL) 1,9 (EU)
Galt för avel 7,0 (SL) 8,0 (EU)
Modersugga med upp till 40 dagar gamla smågrisar 7,5 (EU) 2,5 (EU)
Växande grisar < 30 0,6 (SL) 0,4 (K)
< 50 0,8 (SL) 0,6 (EU)
< 85 1,2 (SL) 0,8 (EU)
< 110 1,5 (SL) 1,0 (EU)

Du ska beräkna utrymmet i boxar för flera djur utifrån de största individerna i grupperna.