5.4.4.3 Möjlighet att böka

Du ska ge grisar tillgång till naturlig sysselsättning och ett aktivt födosöksbeteende genom att ge dem möjlighet att böka till exempel inför vallbrott, som skogsmarksberedning, vid trädesbearbetning eller i djup ströbädd. (EU)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.