5.4.4.1 Avskildhet vid grisning

Du ska se till att suggor kan grisa avskilt och i skydd, till exempel i grisningshydda. Suggan får grisa inomhus om hon får tillräcklig frihet, utrymme för att bygga bo och riklig tillgång till material att bygga bo med. (K)
Du får flytta suggan till en grisningsbox tidigast en vecka före beräknad grisning. Du ska ha rutiner för djurens skötsel och andra förutsättningar i samband med grisning som gör det möjligt för suggorna att vistas i flock fram till dagarna före grisning. (EU)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte ordnar så att dina suggor och gyltor kan grisa avskilt.