5.4.3.9 Hämtning från bete inför slakt

Du får hämta grisar från betet högst två veckor före planerad leverans till slakt. Under denna period ska grisarna ha tillgång till utevistelse på rastgård.