5.4.3.8 Innevistelse vid grisning

Du ska se till att suggan och smågrisarna senast tre veckor efter grisning vistas ute på bete under betesperioden eller på rastgård under övrig tid på året. Vid grupphållning i omgångsuppfödning räknas tre veckor från den senast födda kullen. (K)