5.4.3.7 Innevistelse vid betäckning eller inseminering

Du får hålla suggor och gyltor utan bete i upp till fyra veckor efter en betäckning eller inseminering som leder till dräktighet. De ska ha tillgång till utevistelse på rastgård om de måste vara inne under mer än en vecka. (K)