5.4.3.6 Tillfällig innevistelse för grisar

Du får tillfälligt hålla djuren inne vid sjukdom, knottangrepp eller otjänligt väder. Du ska erbjuda djuren utevistelse på rastgård eller bete under karenstiden efter läkemedelsbehandling. (EU)