5.4.3.5 Utevistelse för avelsgaltar

Du får hålla galtar för avel i obevuxna rastgårdar under både betes- och utevistelseperioden (EU).