5.4.3.4 Grisar som ska slaktas under betesperioden

ar ska släppas på bete så snart mark- och väderförhållanden tillåter det. Växande grisar som ska slaktas i juli eller senare under betesperioden ska gå på betesmark senast 1 juni. (K)