5.4.3.3 Utevistelse övrig tid

Du ska ge grisarna tillgång till rastgård under den tid på året då de inte hålls på bete. (EU)