5.4.3.2 Bete för foder och sysselsättning

Betet ska ge grisarna både foder och rikliga tillfällen till sysselsättning. Grisarna ska vid stripbetning och andra betessystem alltid ha tillgång till bevuxen mark. Du ska flytta dem till nya beten så snart allt är uppbökat på den aktuella arealen. (K)