5.4.3.1 Tid på bete under betesperioden

Du ska ordna så att grisar är ute på huvudsakligen bevuxen mark större delen av dygnet, under en sammanhängande period om minst 4 månader under betesperioden. (K)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.