5.4.1.2 Karenstid för inköpta konventionella grisar

Om du har en KRAV-certifierad grisbesättning och köper in konventionella gyltor eller galtar för rekrytering eller avel ska de inköpta djuren genomgå en karenstid innan du får sälja produkterna från dem som KRAV-certifierade. Avkomman till de inköpta gyltorna har ingen karenstid. (EU)

Om du har en grisbesättning i karens och köper in konventionella gyltor och galtar för rekrytering eller avel, ska de inköpta djuren genomgå samma karenstid innan du får sälja produkterna från dem som KRAV-certifierade. Avkomman till de inköpta gyltorna får säljas som KRAV-certifierad när karenstiden för den ursprungliga besättningen är över. (EU)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om produkter eller djur sålts som KRAV-certifierade innan karenstiden är över.