5.4.1.1 Karenstider vid inträde

Karenstiden för grisar är 6 månader för produktion av kött och hudar. Du får sälja grisar som föds under karenstiden som KRAV-certifierade när 6 månader gått från karensstarten. (EU)

Som alternativ kan du välja 24 månaders karenstid för kött och hudar när mark och djur samtidigt läggs om till KRAV-certifierad produktion. Du ska då utfodra djuren huvudsakligen (till mer än 50 procent) med eget foder från den mark som ingår i omställningen. Du behöver då inte ta hänsyn till reglerna för användning av eget karensfoder. (EU)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om produkter eller djur sålts som KRAV-certifierade innan karenstiden är över.