5.4 Grisar

I detta avsnitt finns de djurslagsspecifika reglerna för KRAV-certifierade grisar, som du ska följa och tillämpa tillsammans med avsnitt 5.1 (Gemensamma regler för alla djurslag). Avsnittet innehåller:

  • 5.4.1 Karenstider vid inträde och inköp
  • 5.4.2 Inköp av djur
  • 5.4.3 Utevistelse och bete
  • 5.4.4 Naturligt beteende
  • 5.4.5 Stallförhållanden
  • 5.4.6 Självförsörjning och foder
  • 5.4.7 Utfodring av smågrisar
  • 5.4.8 Operativa ingrepp