5.3.7.1 Avhorning

Du får låta avhorna djur som är yngre än 8 veckor genom bränning (K). Djuren ska vara lokalbedövade (SL) och ska ges smärtstillande medel vid ingreppet (K).

Vid speciella omständigheter, exempelvis om djuret har sena hornanlag, kan avhorning genom bränning göras vid något högre ålder. (EU)

Du får låta avhorna enstaka äldre djur av djurskydds- eller hanteringsskäl.

Sedering i samband med avhorning är tillåten men inget krav. Du hittar mer information om lokalbedövning, smärtlindring och sedering på www.krav.se/bedovning-och-smartlindring.