5.3.6.5 Utfodring med annan mjölk och mjölkersättning

Du får endast använda konventionell mjölk eller mjölkersättningsmedel som en enstaka nödåtgärd. Om utfodringen med mjölkersättning eller konventionell mjölk sker under högst en vecka får det utfodrade djuret ändå fortsätta att vara KRAV-certifierat. (K)
Om du föder upp djur med konventionell mjölk eller mjölkersättning i mer än en vecka gäller följande:

  • Djur som föds upp för slakt får inte bli KRAV-certifierade.
  • Djur som behålls i besättningen för rekrytering får bli KRAV-certifierade efter 6 månaders karens. (K)

Du får hetta upp mjölk eller använda mjölk från ett annat djurslag för att bekämpa sjukdomar, om en veterinär har rekommenderat det. (K)