5.3.6.4 Utfodring med mjölk från läkemedelsbehandlade djur

Under den karenstid som fastställts av Läkemedelsverket får du endast ge mjölken från ett djur som blir läkemedelsbehandlat till dess egna diande ­ungar. Därefter får du ge mjölken också till andra lamm eller killingar. (K)

Detta gäller också mjölk från moderdjur som behandlats upprepade gånger och som ska gå igenom en extra karenstid enligt regel 5.1.11.14. (K)