5.3.6.3 Utfodring med mjölk från moderdjur i karens

Du får utfodra lamm och killingar med mjölk från konventionellt inköpta moderdjur när det har gått 2 månader från moderdjurens karensstart. (K)