5.3.5.3 Fri tillgång till grovfoder

Du ska ge djuren fri tillgång till grovfoder av god kvalitet (EU). Bete, hö eller ensilage ska ingå i djurens foderstat. Du ska se till att getter har tillgång till vedartade växter eller grenar året om. (K)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.