5.3.5.2 Andel kraftfoder i foderstaten för får och getter

Du får utfodra enligt följande:

  • Högst 30 procent kraftfoder till slaktdjur och unga djur (K). Fram till 15 juni 2019 får du använda 40% kraftfoder till slaktdjur och ungdjur.
  • Högst 40 procent kraftfoder till mjölkproducerande djur (EU). Du får höja andelen till högst 50 procent under 3 månader tidigt i laktationen (EU). Du får också tidigarelägga 3 -månadersperioden för högdräktiga tackor och getter då de på grund av fostrens tillväxt inte har utrymme för att konsumera tillräckligt mycket grovfoder. (K)
  • Högst 40 procent kraftfoder till lamm och killingar vid övergång från mjölkutfodring till normal grovfoderstat. Perioden får som längst vara 1 månad efter avvänjning. (EU)

Du ska beräkna andelen kraftfoder i foderstaten på det dagliga intaget av foder som torrsubstans.

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.