5.3.4.4 Får och getter i stall vintertid

Du får hålla får och getter inne under vintern utan tillgång till rastgård, om stallet har (K):

  • 1,5 gånger större yta än minimiytan inomhus enligt tabell 2 för vuxna djur
  • 2 gånger större yta än minimiytan inomhus enligt tabell 2 för lamm
    och killingar
  • ljusinsläpp i stallet motsvarande minst 10 procent av golvytan
  • insläpp av frisk luft så att stallmiljön blir utomhusliknande, men torr och vindskyddad.

Dessutom ska dina får och getter vara ute dygnet runt under längre tid än enbart betesperioden, så länge vädret gör det möjligt. (K)

Regeln gäller även lamm som föds under vintern och slaktas före betesperioden. (EU)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om dina får eller getter saknar tillgång till utevistelse under vintern utan att stallet uppfyller villkoren ovan.