5.3.4.3 Får och getter i ligghall

För djur som hålls i ligghall med ständig tillgång till utevistelse, får ytan under tak motsvara minimimåtten för liggyta enligt svensk djurskyddslag. Den totala tillgängliga ytan ska då vara lika stor som den sammanlagda ytan för minsta utrymme inomhus och utomhus/rastgård, enligt tabell 2.

Exempel: Du har 10 dräktiga tackor i en grupp i en ligghall med ständig tillgång till utevistelse. Tackorna har i enlighet med svensk djurskyddslag ett utrymme på 1,2 m² per djur, det vill säga 12 m², i ligghallen. Om man lägger ihop ytorna inomhus och utomhus/rastgård (17 m²+ 25 m²) framgår det att tackorna ska ha minst 42 m² totalt. Då du har minskat ytan ”inomhus” till 12 m² ska ytan i rastgården därför vara minst 30 m².