5.3.2.2 Inköp av enstaka konventionella får och getter

Du får bara köpa in enstaka konventionella djur i avelssyfte. För rekrytering får du dessutom köpa in maximalt 20 procent ungtackor/-getter som inte lammat/killat per år, räknat på det antal moderdjur och dräktiga ungdjur du kommer att ha efter rekryteringen. Om det finns färre än 5 moderdjur i besättningen får du köpa in högst ett konventionellt djur per år. (EU)