5.3.2.1 Inköp av KRAV-certifierade djur för uppfödning till slakt

Du får köpa in lamm och killingar från maximalt tre olika besättningar inom en tolvmånadersperiod. (K)