5.3.1.2 Karenstid för inköpta konventionella får och getter

Om du redan har en KRAV-certifierad djurhållning och köper in konventionella djur av samma slag för rekrytering eller avel ska de inköpta djuren genomgå en karenstid innan du får sälja produkterna från dem som KRAV-certifierade. Lamm och killingar till dessa inköpta djur har ingen karenstid. (EU)

Karenstiderna för får och getter är (EU):

  • 6 månader för produktion av kött, hudar och ull
  • 6 månader för produktion av mjölk
  • Om du har en besättning i karens och köper in konventionella djur av samma slag för rekrytering eller avel ska de inköpta djuren genomgå samma karenstid innan du får sälja produkterna från dem som KRAV-certifierade. Lamm och killingar till dessa inköpta djur får säljas som KRAV-certifierade när karenstiden för den ursprungliga besättningen är över. (EU)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om produkter eller djur sålts som KRAV-certifierade innan karenstiden passerat.