5.3.1.1 Karenstider vid inträde

Karenstiderna för får och getter är (EU):

  • 6 månader för produktion av kött, hudar och ull
  • 6 månader för produktion av mjölk.
  • Du får sälja lamm och killingar som föds under karenstiden som KRAV-certifierade när 6 månader gått från karensstarten. (EU)
  • Som alternativ kan du välja 24 månaders karenstid för mjölk, kött, hudar och ull när mark och djur samtidigt läggs om till KRAV-certifierad produktion. Du ska då utfodra djuren huvudsakligen (till mer än 50 procent) med eget foder från den mark som ingår i omställningen. Du behöver då inte ta hänsyn till reglerna för användning av eget karensfoder. (EU)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om produkter eller djur sålts som KRAV-certifierade innan karenstiden är över.