5.2.8.2 Avhorning av kalvar

Du får låta avhorna kalvar som är yngre än 8 veckor genom bränning (K). Kalven ska vara lokalbedövad (SL) och ska ges smärtstillande medel vid ingreppet (K).

Vid speciella omständigheter, exempelvis om djuret har sena hornanlag, får avhorning genom bränning göras vid något högre ålder. (EU)
Du får låta avhorna enstaka äldre djur av djurskydds- eller hanteringsskäl.

Hjälpmedel finns på KRAVs webbSedering i samband med kastrering och avhorning är tillåten men inget krav. Du hittar mer information om lokalbedövning, smärtlindring och sedering på www.krav.se/bedovning-och-smartlindring.