5.2.6.6 Utfodring med annan mjölk och mjölkersättning

Du får endast använda konventionell mjölk eller mjölkersättningsmedel som en enstaka nödåtgärd. Om utfodringen med mjölkersättning eller konventionell mjölk sker under högst en vecka får kalven ändå fortsätta att vara KRAV-certifierad. (K)

Om du föder upp djur med konventionell mjölk eller mjölkersättning i mer än en vecka gäller följande:

  • Kalvar som föds upp för slakt får inte bli KRAV-certifierade.
  • Kalvar som behålls i besättningen för rekrytering får bli KRAV-certifierade efter en karenstid på 12 månader. (K)

Du får hetta upp mjölk för att bekämpa sjukdomar om en veterinär har rekommenderat det. (K)