5.2.6.5 Utfodring med mjölk från läkemedelsbehandlade kor

Under den karenstid som fastställts av Läkemedelsverket får du endast ge mjölken från en ko som blir läkemedelsbehandlad till dess egen kalv. Därefter får du ge mjölken också till andra kalvar. (K)

Detta gäller också mjölk från kor som behandlats upprepade gånger och som ska gå igenom en extra karenstid enligt regel 5.1.11.14. (K)