5.2.6.4 Utfodring med mjölk från kor i karens

Du får utfodra kalvarna med mjölk från konventionellt inköpta kvigor som kalvat in när det har gått 2 månader från kvigornas karensstart. (K)