5.2.6.3 Kraft-och grovfoderutfodring under mjölkperioden

Du ska se till att kalvar som föds upp med mjölkutfodring får lämpligt grovfoder i fri tillgång, samt kraftfoder under mjölkperioden. Du får anpassa kalvar till annan utfodring en vecka före försäljning till konventionell uppfödning. (K)

Reglerna för andelen kraftfoder, 5.2.5.2, tillämpas efter mjölkperiodens slut.