5.2.6.2 Mjölkutfodring under mjölkperioden

Efter digivningsperioden ska du huvudsakligen föda upp kalvar på det egna djurslagets KRAV-certifierade mjölk till dess att de är minst 3 månader gamla. (EU)

Om kalven inte har möjlighet att dia ska den kunna suga mjölk i en naturlig ställning genom en konstgjord spene, som inte ska vara placerad för högt. För att tillfredsställa djurets sugbehov ska du låta mjölkbaren, napphinken eller motsvarande finnas tillgänglig en tid efter att djuren har druckit upp mjölken. (K)

Du får tidigast påbörja avvänjningen när en vecka av mjölkutfodringsperioden återstår.

Med ”huvudsakligen” menas att kalven ska få rikligt med mjölk under större delen av mjölkperioden. I takt med att kalven växer kan en nedtrappning ske där mjölkgivans andel i foderstaten minskar. Det är dock bara under sista veckans avvänjning som mjölkgivan får utgöra mindre än hälften av det dagliga energibehovet