5.2.5.4 Ureahalt och foderstat för mjölkkor

Du ska följa ureahalten i mjölken och korrigera utfodringen av dina mjölkkor vid halter över 5,5 eller under 2,5 mMol per liter mjölk. För korrigering ska du följa värdena för de tre senaste månaderna. Om värdet avviker vid enstaka tillfällen eller vid hög beteskonsumtion betraktas det som normal variation. Du ska använda analysvärdena från din mjölktank. Om dina korrigeringar inte ger resultat ska du kontakta rådgivare. (K)