5.2.5.3 Fri tillgång till grovfoder

Du ska ge dina djur fri tillgång till grovfoder av god kvalitet (EU). Bete, hö eller ensilage ska ingå i djurens foderstat. Du får tillfälligt utfodra med enbart halm, till exempel vid sinläggning av kor. (K)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.