5.2.5.2 Andel kraftfoder i foderstaten för nötkreatur

Du får utfodra enligt följande:

  • Högst 30 procent kraftfoder till slaktdjur och ungdjur. (K) Fram till 15 juni 2019 får du använda 40% kraftfoder till slaktdjur och ungdjur.
  • Högst 40 procent kraftfoder till kor. Du får höja andelen till högst 50 procent under 3 månader tidigt i laktationen. (EU)
  • Högst 40 procent kraftfoder till kalvar vid övergång från mjölkutfodring till normal grovfoderstat. Perioden får vara upp till sex månaders ålder. (K)

Du ska beräkna andelen kraftfoder i foderstaten på det dagliga intaget av foder som torrsubstans.

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.