5.2.4.9 Undantag för bundna nötkreatur i små jordbruksföretag

Hondjur av nöt som är över 20 månader och hålls på små jordbruksföretag får vara uppbundna under stallperioden, förutsatt att de rastas utomhus minst
2 gånger per vecka. Som små jordbruksföretag räknas besättningar som har 45 uppbundna nötkreatur eller färre (räknat som antal användbara båsplatser), oavsett total besättningsstorlek. Undantaget gäller tills vidare. (EU)

Vid åldern 9-20 månader får nötkreatur i små besättningar vara uppbundna under sammanlagt en månad för att vänjas vid att vara uppbundna. (K)

Du ska kunna visa rutinerna för rastningen.

Detaljregler för tillämpning av rastning hittar du i ”Nationella riktlinjer för ekologisk produktion” på www.lrf.se.

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.