5.2.4.8 Kalvar i grupp

Du ska hålla kalvar i grupp. Du får hålla en kalv i ensambox upp till maximalt en veckas ålder (EU) . Om du, i undantagsfall, måste hålla kalven ensam i en box längre tid ska boxen vara minst lika stor som två ensamboxar (K).

Det är viktigare att kalvarna i en grupp är i ungefär samma ålder, så att utfodringen fungerar väl, än att de är många i en grupp. Därför räcker det med två kalvar i en grupp om du då får bättre åldersfördelning.