5.2.4.6 Lösdrift vid nybygge

Du ska bygga för lösdrift när du bygger nytt eller gör en omfattande om- eller tillbyggnad av stallar till nötkreatur. (SL)