5.2.4.5 Tillgång till liggplatser

I stall med liggbås ska det finnas minst ett liggbås per djur. (SL)