5.2.4.4 Nötkreatur i ligghall

För nötkreatur som hålls i ligghall med ständig tillgång till utevistelse, får ytan under tak motsvara minimimåtten för liggyta enligt svensk djurskyddslag. Den totala tillgängliga ytan inom- och utomhus ska dock vara (EU):

  • minst enligt måtten i tabell 1 kolumn A under stallperioden
  • minst enligt måtten i tabell 1 kolumn A+B under utevistelseperioden.