5.2.4.2 Inomhusyta

Du kan räkna in tillgängligt utrymme utanför stallet i det totala utrymmet inomhus (tabell 1, kolumn A) under stallperioden, om djuren har ständig tillgång till detta utrymme. Utrymmet inomhus ska dock minst motsvara minimimåtten för liggyta enligt svensk djurskyddslag.