5.2.4.1 Mått i stallar för nötkreatur

Det utrymme inomhus och utomhus som alltid ska vara tillgängligt för djuren finns specificerat i tabellen nedan. För liggbås och andra detaljer som inte
anges i KRAVs regler gäller minimimått enligt svenska djurskyddsbestämmelser.

Utrymmeskraven är miniminivåer. Funktionskraven kan göra att större ytor behövs i ditt stall.

Tabell 1 Utrymmeskrav för nötkreatur

Kategori av djur A. Minsta utrymme inomhus (m2 per djur ) B. Minsta utrymme utomhus/ rastgård * (m2 per djur)
Kalv, ungdjur och diko:
Levande vikt (Kg);
< 60 1,5 (SL) 1,1 (EU)
< 90 1,7 (SL) 1,1(EU)
< 150 2,2 (SL) 1,9 (EU)
< 200 2,5 (EU) 1,9 (EU)
< 250 2,9 (SL) 2,2 (EU)
≤ 350 4,0 (EU) 3,0 (EU)
> 350 1 m2/100 kg
(dock minst 5,0)  (EU)
0,75 m2/100 kg
(dock minst 3,7)  (EU)
Mjölk-/ amko
på ströbädd
8,5 (SL) 4,5 (EU)
Mjölk-/ amko
övrigt lösdrift
6,0 (EU) 4,5 (EU)
Sinko 6,0 (EU) 4,5 (EU)
Avelstjur 10,0 (EU) 30,0 (EU)
Uppbundna vuxna nöt Djurskyddsbestämmelser 4,5 (EU)

Måtten i tabellen bygger på såväl svensk djurskyddslagstiftning som EU-förordningens krav.