5.2.3.9 Ungtjurar anmälda till slakt

Du får hålla ungtjurar inne om de är anmälda till slakt och ska slaktas före (K):

  • 15 juni i Götaland
  • 1 juli i Svealand och Norrland

Större avvikelseDu får en större avvikelse om du inte följer regeln.